Fizika sa biofizikom – REZULTATI ISPITA


Rbr. Broj indeksa ZPZ 10.2.2021 Ocjena
1 014/20-ST 65 sedam
2 015/20-S/V 80 osam
3 014/20-FA/V 75 osam
4 012/20-S/V 55 šest
5 037/20-RA/V 55 šest
6 005/20-S/V 75 osam
7 016/20-S/V 70 sedam
8 006/20-S/V 75 osam
9 017/20-S/V 55 šest
10 012/20-RA 60 šest
11 028/20-ST 65 sedam