Festival avijacije, svemirskih istraživanja i tehnologije “TEKNOFEST”


Festival avijacije, svemirskih istraživanja i tehnologije “TEKNOFEST” je zaživio u januaru 2017.godine i ima za cilj proizvodnju i razvoj nacionalne tehnologije. Međunarodni je festival kojeg organizuje Fondacija T3- Tehnolođki tim Turske, u partnerstvu sa Ministarstvom industrije i tehnologije Republike Turske