Doc. dr Suad Keranović- Rezultati kolokvijuma iz Farmakologije sa toksikologijom


                                           REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ OPŠTE FARMAKOLOGIJE

Broj indexa

Bodovi na testu

024/21-S/V

18

027/18-FT

18

009/18-FT-V

18

037/16-ST

18

013/21-S/V

15

012/21-S/V

14

020/19-S/V

12

017/19-FT

12

002/20-FT

12

018/21-S

12

015/20-ST

9

028/20-ST

7

027/21-S/V

7

001/20-FA

6

011/20-ST

6

026/21-S/V

6

019/21

6

004 S/V

6

008/20-ST

5

028/21

5

014/21-V

5

004/18-RA

4

003/20-ST

4

002/18-RA

2

005/20-RA

2

037/20-RA

2

020/20-FT

2

014/20-ST

2

006/20-ST

2

017/20-SI

1

013/20-SI

0

016/20-FT

0

012/20-RA

0

009/20-RA

0