Doc. dr Suad Keranović


Intenzivna njega – rezultati kolokvijuma.

Redni broj

Broj indeksa

Broj bodova

1.        

013/19-S/V

19

2.        

024/19-S/V

16

3.        

004/19-S/V

15

4.        

023/19-S/V

14

5.        

008/19-S/V

10

6.        

002/19-S/V

10

7.        

024/22-S/V

9

8.        

029/19-S/V

9

9.        

043/19-S/V

8

10.    

009/20-S/V

5