Doc. dr Halida Mahmutbegović – Poljaković


Biohemija – ispit održan 15.09.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Završni ispit Ukupno osvojenih bodova Ocjena
1. 014/22-FA 26 76 8 (osam)
2. 004/22-S/V 26 55 6 (šest)
3. 015/22-S/V 16   Ne zadovoljava
4. 038/22-S/V 15   Ne zadovoljava
5. 009/22-MF 12   Ne zadovoljava
6. 043/22-S/V 11   Ne zadovoljava

Farmaceutska hemija II – ispit održan 15.09.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Završni ispit Ukupno osvojenih bodova Ocjena
1. 009/18-FA 37 75 8 (osam)
2. 001/18-FA/V 32 65 7 (sedam)

Napomena: Studenti koji su predali indekse iste mogu preuzeti na studentskoj službi.