Doc.dr Edin Hrštić


Rezultati ispita održanog 10.06.2022 godine:

1. Ortodoncija
014/19-ST      Osam (8)

2. Gnatologija
006/19-ST      Šest  (6)
026/20-ST      Osam (8)
008/19-ST      Sedam (7)

3. Okluzije
009/17-ST     Devet (9)