Doc.dr Dario Galić – Rezultati ispita


Rezultati ispita održanog 20.04.2021. godine

Zaštita od zračenja

R.br. Broj indeksa Seminar Bodovi Postotak Ocjena Prosjek Prijedlog
1. 025/20-Ra 9 30 79% 8 8,5 9
Mjera
0% 55% 5
56% 65% 6
66% 75% 7
76% 85% 8
86% 95% 9
96% 100% 10