Doc.dr Alija Muhibić – REZULTATI ISPITA 23.01.2021.


OPŠTA FIZIKA – MASTER

REZULTATI POSTIGNUTI NA ISPITU 23.01.2021. GOD.

RED. BROJ

BROJ INDEXA

KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT

(TEORIJA I ZADACI)

BROJ BODOVA

SEMINARSKI RAD

BROJ BODOVA

UKUPAN BROJ

BODOVA

  1

 

011/20MiF-V

0

0

0

2

 

002/20MiF-V

0

0

0

3

 

004/20MiF-V

40

10

50

4

 

006/20MiF-V

25

12

37

FIZIKA III
REZULTATI POSTIGNUTI NA ISPITU 23.01.2021. GOD.

RED. BROJ

BROJ INDEXA

KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT

(TEORIJA I ZADACI)

BROJ BODOVA

SEMINARSKI RAD

BROJ BODOVA

UKUPAN BROJ

BODOVA

  1

 

010/20 MiF-V

35

10

45

2

 

016/20 MiF-V

67

0

67

3

 

005/19 MiF-V

37

10

47

 

FIZIKA II

REZULTATI POSTIGNUTI NA ISPITU 23.01.2021. GOD.

RED. BROJ

BROJ INDEXA

KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT

(TEORIJA I ZADACI)

BROJ BODOVA

SEMINARSKI RAD

BROJ BODOVA

UKUPAN BROJ

BODOVA

1

 

020/20MiF-V

15

0

15

2

 

022/20MiF-V

38

12

50

3

 

012/20MiF-V

45

10

55

 

 

Studenti koji nisu osvojili dovoljan broj bodova mogu izaći na sljedeći ispit planiran za 13.02.2021. godine.

Za osvojeni broj bodova pripada odgovarajuća ocjena kako slijedi:

55-64  ocjena 6

65-74  ocjena 7

75-84  ocjena 8

85-94  ocjena 9

95-100  ocjena 10                                       

Upis ocjena u index će se obaviti u subotu 13.02.2021.godine u periodu od 15:00 -16:30 sati.