Azijada Beganlić


Rezultati ispita održanog 16.6.2021. iz predmeta: “Ekologija i higijena radne sredine; “Uvod u zdravstvenu njegu” i “Higijena”.
 
Upis ocjena za studente koji su položili ispit na sledećem roku.
 
Predmet     ” Higijena”
 
                                   Scor                                       Ocjena
 
1.  002/20-VPU         6/20                                               5                                              2.  008/20-VPU/v     10/20                                              6
3.  007/20-VPU/v     16/20                                              8
4.  005/20-RNO/V    15/20                                              8
5.  031/20 -VPU/v    12/20                                              6
6.  029/20- VPU/v    14/20                                              7
____________________________________________________________________________________
Predmet “Uvod u zdravstvenu njegu”   
 
                                      Scor                                                Ocjena
 
1.  021/20-S/V              15/50                                                   5
2.  011/20-S/V              47/50                                                  10
3.  026/20-S/V              47/50 (bez semin)                            10
4.  045/20-S/V              47/50                                                  10
5.  036/20-S/V              44/50                                                   9
6.  012/20-S/V              44/50                                                   9
7.  010/20-S/V              45/50   (bez semin)                           9
8.  018/20-S/V              43/50                                                   9
9.  020/20-S/V              41/50                                                   9
10.  025/20-S/V            37/50                                                   8
11.  023/20-S/V            33/50                                                   7
12.  016/16-S/V            41/50                                                   9
13.  015/20-S/V            37/50                                                   8                                        14.  009/20-S/V           32/50                                                  7
15.  029/20-S                35/50                                                   7
16.  017/20-S/V            33/50                                                   7
17.  044/20-S/V            31/50                                                   7
18.  007/20-S/V            26/50                                                   6
19.  013/19-S/V            47/50                                                  10
20. 004/19-S/V             47/50                                                  10
________________________________________________________________________________________
 
Predmet “Ekologija i higijena radne sredine”
 
1.   024/19-S/v               32/50                                               7
2.   004/19-S/v               47/50                                             10
3.   007/19-S/v               47/50                                             10
4.   044/20-S/v               45/50                                              9
5.   011/19-ST                47/50                                              10
6.   006/19-ST                45/50                                               9
7.   019/20-S/v               45/50                                               9
8.  043/19-S/v                44/50                                               9
9.   020/19-S/v               44/50                                               9
10.  022/19-S/v              44/50                                               9
11.  005/19-FT               44/50                                               9
12.  003/19-S/v              42/50                                               9
13.  008/19-S/v              40/50                                               8
14.  023/19-S/v             32/50                                                7
15.  026/20-ST               43/50                                               9
16.  002/19-S/v              43/50                                               9
17.  012/19-FT               40/50                                               8
18. 001/19-S/v               38/50                                               8
19.  008/19-ST               43/50                                               9
________________________________________________________________________________________
 
S poštovanjem,
prof. dr Azijada Beganlić