Anatomija – REZULTATI ISPITA


Rezultati ispita iz predmeta Anatomija održanog kod prof.dr Slobodan Marinković

Rbr. Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1 005/20-RA 84 8
2 012/20-RA 94 9
3 016/20-FT 38 5
4 005/20-ST 94 9
5 008/20-ST 93 9
6 006/20-S/v 94 9
7 037/20-RA/v 53 5
8 017/20-S/v 83 8
9 002/20-FT 61 6
10 020/20-FT 52 5
11 028/20-ST 64 6
12 022/20-RA 94 9
13 012/19-MuS/v 40 5
14 023/20-SI/v 90 9
15 039/19-S/v 94 9
16 001/20-FA 90 9

Rezultati iz predmeta Anatomija – III CIKLUS

Rbr. Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1 002/20-DrS/v 90 9