Akademik prof. dr Rudika Gmajić


Rezultati ispita rađenog 08.06.2022. godine

Organizacija farmaceutske djelatnosti 

            Redni br. indeksa                  Ocjena

 1. 034/17-FA                                         9
 2. 008/17-FA                                        9
 3. 045/18-FA/V                                   9
 4. 010/17-FA                                        9

Prometni traumatizam

            Redni br. indeksa                  Ocjena

 1. 014/19-ST                                       9
 2. 023/18-ST                                       9
 3. 023/17-ST                                       9
 4. 040/17-ST                                       9
 5. 009/17-ST                                       9

Farmakoterapija u praksi

            Redni br. indeksa                  Ocjena

 1. 011/18-FA                                      8
 2. 015/18-FA                                      8
 3. 019/18-FA                                      9
 4. 009/18-FA                                     9
 5. 008/20-FA                                     9

Urgentna medicina

           Redni br. indeksa                  Ocjena

 1. 010/20-FA                                     8
 2. 011/19-FA                                     7

Organizacija zdravstvene zaštite

          Redni br. indeksa                  Ocjena

 1. 020/19                                            7
 2. 001/19-S/V                                     9
 3. 008/19-S/V                                     8
 4. 004/19-S/V                                     8
 5. 022/19-S/V                                     8
 6. 039/19-S/V                                     8
 7. 029/19-S/V                                     8
 8. 030/20-S/V                                     8
 9. 009/19-S/V                                     8
 10. 016/19-S/V                                     7
 11. 017/19-S/V                                     9
 12. 007/19-FT                                      8
 13. 022/21-RA/V                                  7
 14. 015/19-RA/V                                  6
 15. 011/19-ST                                       9
 16. 023/21-RA/V                                  6
 17. 003/19-RA                                      7
 18. 018/19-RA/V                                  7
 19. 006/19-ST                                      8
 20. 008/19-ST                                      9
 21. 012/21-MF                                     9
 22. 007/21-MF                                     9
 23. 009/21-MF                                     9
 24. 002/21-MF                                     8
 25. 005/21-MF                                     9
 26. 006/21-MF                                     8
 27. 008/21-MF                                     8
 28. 010/21-MF                                     9