Akademik prof.dr Zoran Milošević


 

 • Akademik prof. dr Zoran Milošević

 • Rođen 22.08.1959. Bogatić, Srbija

 • Završen fakultet : Fakultet političkih nauka

 • Magistratura : Fakultet političkih nauka – Zagreb;

  Tema : Komparativna analiza sadržaja o SAP Kosovu nedeljnika NIN, DANAS i TELEKS

 • Doktorat : Filozofski fakultet – Srpsko Sarajevo

  Tema: Savremena društvena dotkrina Rimokatoličke crkve

Biografija

Redovni profesor teorijske sociologije i političke teorije.

Objavio 30 monografija, tri udžbenika, priredio 12 zbornika radova sa naučnih konferencija i oko

200 naučnih radova na srpskom, ruskom i engleskom jeziku. Objavio je radove u Sloveniji, Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Belorusiji, Rusiji, Kazahstanu i Kanadi.

Dobitnik više nagrada za naučni rad u Ruskoj Federaciji i Sloveniji. Član Redakcije nekoliko naučnih časopisa u Srbiji i Rusiji.

Dekan Fakulteta političkih nauka Evropskog univerziteta Brčko distrikta

Bibliografija
Monografija
Откривање државе, Институт за политичке студије, Београд, 2010, стр. 156. ИСБН 978-86-7419-226-9; удк: 327: : 911 . 3 М 51 – 5

Империјално разарање држава, Институт за политичке студије, Београд, 2012, стр. 208. ИСБН 978-86-7419-257-3, удк: 327 М 51 – 5

Религија и идентитет, Од прозелитизма до верске и националне асимилације, ЈУ Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, Бања Лука, 2013. ISBN 978-99938-30-55-9, УДК 329.1:2-67 2-67 М 51 – 5

Будућност националне државе, ЈУ Народна и универзитетска библиотека Републике Зоран Милошевић, Српске, Бања Лука, 2014, стр. 163. ISBN 978-99938-30-66-5, УДК 329.01:323.1 323.1 М 42 – 5

Унија корпоративног капитализма: економски, политички и културни инструменти Новог светског поретка, Институт за политичке студије, Београд, 2014, стр. 204. ISBN 978-86-7419-272-6,УДК 327(100) 339.9 М 42 – 5

Нова логика империје, Центар академске речи, Шабац, 2015, стр. 208. ISBN 978-86-80142-01-2 УДК 327(100)”20″ M 42 – 5

Sociologija, Evropski univerzitet Brčko distrikta, Brčko, 2012, str.266 ISBN 978-9958-548-00-0

Geopolitika, Evropski univerzitet Brčko distrikta, Brčko,2013, str. 302. ISBN 978-9955-758-6-1

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi
 • M.Petrović, Televizija, udžbenik, ISBN 978-86-80893-16-7,COBISS. SR-ID 138726156, 2007.
 • M. Petrović, I. Petrović, “ Multimedijalni distributivni TV sistemi “, priručnik, VISER, Beograd, ISBN 978 –86 -7982-055-6, COBISS.SR-ID 173102348, prvo izdanje 2009.
 • M. Petrović, Priručnik za laboratorijske vežbe iz televizije, ISBN ISBN 978-86-7982-152-2, COBISS.SR-ID 197086988, Viser, Beograd, šesto izdanje, 2013.
Naučni radovi
 • O (ne)čitanju knjiga u savremenom svetu, Bosniaca, No 7, Vol 17, Sarajevo,2012, str. 44 – 47. • UDC 028.02 [ 316.77:316.73 • ISSN 1512 -5033 (UDK 02) M 24 – 4 •
 • Корупција у Европској унији, Српска политичка мисао, бр. 1, Vol 43, Београд, 2014, стр. 31 – 44. • УДК 343.352(4-672EU) • Прегледни рад • ИССН 0354 – 5989 • УДК 32 М 24 – 4
 • Зашто су важни избори за Европски парламент, Политичка ревија, бр. 2, Београд, 2014, стр. 35 – 51. • УДК 324:342.53(4-672) • Оригинални научни рад • ISSN 1451-4281 UDK 1+2+3+32+9 М 51 – 3
 • Ислам и наука, Весник череповецкого государственог университета, No 5, Череповец, 2014, стр. 32 – 36. • УДК 930.85 • ISSN1994 – 0637 М 21 – 8
 • Информационные ресурсы и евразийская идея в сербии, Евразийское обозрение Eurasian Review, Выпуск 1, Medium Orient, Прага, 2014, стр.56 – 57. • ISBN: 978-80-260-6211-0 М 21 – 8
 • Спад мусульманской креативности: статистика, Весник череповецкого государственог университета, No 6, Череповец, 2014, стр. 27 – 31. • УДК 930.85 • ISSN1994 – 0637
 • На броду за Индију, поговор књизи Рада Божовића, Стваралачка снага Еглеза, Центар академске речи, Шабац, 2015, стр. 245-246. • УДК • 94(410) • 930.85(410) • ISBN 978-86-80142-00-5
Naučni skupovi, konferencije
 • Транснационалне корпорације и држава, (Дез)интеграција држава и идентитет, (Дез)интеграција држава и национални идентитет на почетку 21. века, зборник радова са међународног научног скупа одржаног 28 – 29. априла 2014. године у Београду, Приредили: Зоран Милошевић/ Живојин Ђурић, Институт за политичке студије, Београд,2014, стр. 101 – 113. УДК 339.94:321.01 ISBN 9788674192702 Кључне речи: Транснационалне корпорације, држава, институције, политика, култура M 14 – 4
 • Зашто православље смета Новом светском поретку, у; Глобализација и суверенитет са освртом на Босну и Херцеговину, Зборник радова са међународног научног скупа одржаног 25-26.09.2014. поводом пет година од формирања Факултета политичких наука Универзитета у Бања Луци, Приредио Брацо Ковачевић, Eврoпски дeфeндoлoгиja цeнтaр зa нaучнa, пoлитичкa, eкoнoмскa, сoциjaлнa, бeзбjeднoснa, сoциoлoшкa и криминoлoшкa истрaживaњa, Бaњa Лукa, 2014, стр. 305 – 310. УДК 271.2:327(100) Прегледни рад ISBN 978-99955-22-70-4 Кључне речи: Православље, политика, Нови светски проедак, окултизам, државност, екуменизам M 14 – 4
 • О текущих проблемах плагиата докторских диссертаций в сербии, Российско-Белорусско-Украинское пограничье: начно взаимодействие в контексте единого социокультурного пространства, Международная наућная конференция г. Новозыков, Брянскав област, 23-24 октобря 2014 г. Част I, Славяноведение в пограничнмом регионе: вторые растургуевские чтения, Новозыбков – Брянск, 2014, стр. 350 – 368. УДК 481/482 ББК 81.411 ISBN 978-5-91516-309-5 Кључне речи: образовање, реформе, политика. плагијати, докторске дисертације, Србија M 14 – 4
 • Mедији уочи стогодишњице Великог рата, Компаративна анализа садржаја Росијске газете, Дневног аваза, новина Дојче веле и јавног сервиса ВВС (електронских издања) о првом светском рату током прве половине 2014. године, Зборник радова са научног скупа Србија и политика великих сила 1914 – 2014., Институт за политичке студије, Београд, 2014, стр. 427-468. УДК 94(100)“1914/1918“:316.774“2014“ ISBN 978/86/7419/275/7 Кључне речи: Први светски рат, Европа, БиХ, Србија, Русија, медији, историја, идентитет, политика M 48 – 2
УРЕЂИВАЊЕ
ДЕЗ)ИНТЕГРАЦИЈА ДРЖАВА И ИДЕНТИТЕТ (Дез)интеграција држава и национални идентитет на почетку 21. века, зборник радова са међународног научног скупа одржаног 28 – 29. априла 2014. године у Београду, Приредили: Зоран Милошевић / Живојин Ђурић, Институт за политичке студије, Београд, 2014, стр. 598. ISBN 9788674192702 УДК 327(100)»19/20»(082) 321.011(100)»19/20»(082) 323.1(100)»19/20»(082) Кључне речи: Интеграције, држава, идентитет, политика, институције M 18 – 2
Projekti
Демократски и национални капацитети политичких институција Србије у процесу међународних интеграција (179009), који финасира Министарство просвете и науке Републике Србије
Ostalo