PROSLAVA 11. DANA UNIVERZITETA


Na Evropskom univerzitetu je u četvrtak, 13.01.2022. godine, održana Svečana akademija povodom proslave Dana Univerziteta i time je obilježena jedanaesta po redu godina uspješnog rada Univerziteta. Svečana akademija je održana sa sljedećim programom:

Pozdravna riječ rektora;

Muzički program;

Promocija doktora nauka;

Dodjela zlatnih plaketa i zahvalnica;

Dodjela diploma svršenim studentima I i II ciklusa, i

Koktel

Proslava je upriličena u skromnijem izdanju u odnosu na prethodne godine, a poštujući higijensko-epidemiološke mjere za suzbijenje širenja korona virusa. Ipak, bili su, pored studenata i članova njihovih porodica, prisutni i brojni gosti iz javnog života Brčko distrikta. U početku ceremonije prisutnima se obratio v.d. rektor prof. dr. Radoslav Galić, koji se osvrnuo na rezultate rada Univerziteta u proteklih 11 godina. Posebno je naglasio dobru vijest da je Komisija za akreditaciju bila u posjeti Univerzitetu, te da je dala pozitivne ocjene iz svih oblasti djelovanja Univerziteta. Imajući u vidu ovakve rezultate, ništa drugo nije bilo ni za očekivati, a sve je to ostvareno zahvaljujući nemalom trudu profesora, dekana, rektora, svih uposlenih, kao i vanjskih saradnika koji su pomogli razvoju Univerziteta.

Posebnu poruku je uputio studentima koji su došli da budu promovisani u svoja nova zvanja. Kazao je da je za nastavnike ova svečanost potvrda vrijednosti našeg rada tokom 11 godina postojanja Evropskog univerziteta, a za njih je to istodobno završetak jedne i početak druge etape života. No, i jedni i drugi su svjesni, a posebno na današnji dan, Einsteinove misli „Put bez zapreka vjerovatno ne vodi nikamo“.  Dodao je da, ako bi se sudilo po savladanim preprekama, „…i mi i Vi smo naše puteve prešli uspješno“. „Sigurno smo da naš Univerzitet danas daje značajan broj zrelih mladih ljudi, svjesni da nema uspjeha bez rada, niti rada bez reda. Od vas se, kao visokih intelektualaca, očekuje da shvatite kako primjer uvijek vrijedi više nego riječ.“

Nakon pozdravnog govora rektora Univerziteta, u ime Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta, afirmativnim govorom se studentima obratio dr. Aleksandar Maksimović, šef Pododjeljenja za visoko obrazovanje i nauku. Zatim se obratio dr. Anto Domić, dogradonačelnik Brčko distrikta, koji prati razvoj Evropskog univerziteta od samog osnivanja sa pozicije javne uprave. Dr. Domić je posebno istakao da Distrikt ne bi bio ono što jeste da nije Evropskog univerziteta i u tom smislu uputio lijepe želje kako svršenim studentima, tako i našem Univerzitetu.

Na Evropskom univerzitetu ove godine promovisana su tri doktora nauka, i to:

 

 

 Dr. Danka Radivojević je dana 31.07.2021. godine odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom Uloga centra za socijalni rad u zaštiti prava djece u brakorazvodnoj parnici, pred Komisijom u sastavu:

  1. akademik prof. dr. Nedeljko Stanković, predsjednik Komisije;
  2. prof. dr. Brana Komljenović, mentor;
  3. doc. dr. Albina Fazlović, član Komisije, i

time stekla pravo na akademsko naučno zvanje doktor pravnih nauka.

 

 

Dr. Edin Hrštić je dana 24.07.2021. godine odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom Preventivne aktivnosti u smanjivanju karioznih promjena kod školske djece, pred Komisijom u sastavu:

  1. prof. dr. Branimir Marjanović, predsjednik Komisije;
  2. akademik prof. dr. Rudika Gmajnić, mentor;
  3. doc. dr. Dobrila Regoje, član Komisije, i

time stekao pravo na akademsko naučno zvanje doktor stomatoloških nauka.

 

 

Dr. Hidajet Rahimić je dana 13.03.2021. godine odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom Rizikofaktori za nastanak raka tijela maternice, pred Komisijom u sastavu:

  1. prof. dr. Zoran Petrović, predsjednik Komisije;
  2. akademik prof. dr. Rudika Gmajnić, mentor;
  3. doc. dr. Igor Hudić, član Komisije, i

time stekao pravo na akademsko naučno zvanje doktor zdravstvenih nauka.

Već je tradicionalno postalo da Evropski univerzitet poslovnim subjektima s kojima uspješno sarađuje, na Dan Univerziteta uručuje posebne zahvalnice. Ove godine zahvalnice su uručene Arhitektonskom uredu Kristal d.o.o. Živinice, Novoj banci a.d. Banja Luka, filijala Brčko, kao i NLB banci d.d. Sarajevo, filijala Brčko. Takođe i onim profesorima, koji su dali naročit doprinos razvoju nauke, Evropski univerzitet uručio je posebno priznanje u vidu zlatne plakete. Svim onim studentima koji su ostvarili najveći prosjek na svom fakultetu, dekani su uručili zlatne plakete. Dobitnici zlatnih plaketa ove godine su sljedeći studenti, i to:

Moranjačkić Dženana, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2020/21. godini na Pedagoškom fakultetu;

Karić Edna, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2020/21. godini na Tehničkom fakultetu;

Kojić Goran, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2020/21. godini na Tehničkom fakultetu;

Trivunović Jovana, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2020/21. godini na Fakultetu zdravstvenih nauka;

Agić Damira, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2020/21. godini na Fakultetu zdravstvenih nauka;

Biberdžić Jovana, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2020/21. godini na Ekonomskom fakultetu;

Glibić Sara, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2020/21. godini na Ekonomskom fakultetu;

Vincetić Vesna, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2020/21. godini na Pravnom fakultetu;

Brkić Emina, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2020/21. godini na Pravnom fakultetu;

Hodžić Lejla, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2020/21. godini na Fakultetu političkih nauka;

Mitrović Risto, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2020/21. godini na Fakultetu političkih nauka, i

Denjagić Ajla, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2020/21. godini na Evropskom univerzitetu.

Na kraju manifestacije svršenim studentima I i II ciklusa na svih 6 fakulteta dekani su uručili njihove diplome. Na licima studenata, kao i članova njihovih porodica bili su osmjesi što su napokon bili u prilici da preuzmu svoje diplome za koje su naporno radili i učili.

Druženje je nastavljeno u holu Univerziteta uz prigodan koktel i zakusku.