Maksilofacijalna hirurgija – promjena termina ispita


Obavještavaju se studenti da će se ispit iz Maksilofacijalne hirurgije kod prof.dr Adija Rifatbegovića održati 15.02.2019 godine sa početkom u 16:30 h, a ne 16.02.2019 godine kao što je bilo prethodno zakazano.

Prof. dr Mithat Tabaković – promjena termina ispita


Obavještavaju se studenti da će se ispit iz predmeta Medicinska sestra/tehničar kao član zdravstvenog tima i Organizacija sestrinske struke kod prof. dr Mithata Tabakovića održati 09.02.2019. godine sa početkom u 08:00 h.

Anatomija – promjena termina ispita


Obavještavaju se studenti da će se ispit iz Anatomije kod prof.dr Slobodana Marinkovića održati 19.02.2019. godine sa početkom u 09:00 h, a ne 15.02.2019. godine kao što je bilo prethodno zakazano.