Maksilofacijalna hirurgija – rezultati ispita; 01.02.2019.god.


R.br. Br.indeksa Ocjena
1. 017/15-ST Položio
2. 019/15-ST Položio
3. 016/15-ST Položio
4. 025/15-ST Položio
5. 004/15-ST Položio
6. 012/15-ST Nije položio

NAPOMENA:Usmeni dio ispita će se održati na sljedećem ispitnom roku 16.02.2019. godine sa početkom u 15:00 h.

Prof.dr Nedima Kapidžić – Bašić – promjena termina ispita


Obavještavaju se studenti da će se ispiti iz predmeta: Fizikalna terapija i rehabilitacija, Manuelna masaža i Fizioterapija u palijativnoj medicini kod prof.dr Nedime Kapidžić – Bašić održati 13.02.2019. godine sa početkom u 13:00 h.

Fizika sa biofizikom – rezultati ispita; 04.02.2019.god.


R.br. Br.indeksa I test II test ZPZ Ukupno Ocjena
1. 001/18-RA 40 50 60 51 6
2. 004/18-RA 20 70 60 51 6
3. 010/18-ST 45 45 60 51 6
4. 027/18-FT 0 60 55 42 5
5. 011/18-FA 0 75 55 44,5 5
6. 002/18-RA 10 55 50 39,5 5
7. 020/18-RA 25 50 40 38.5 5
8. 024/18-S 35 50 30 37,5 5
9. 005/18-S 15 40 50 36,5 5
10. 009/18-FA 10 70 30 36 5
11. 006/18-ST 25 0 65 33,5 5
12. 012/18-S 10 55 30 31,5 5
13. 007/18-FT 0 30 55 31 5
14. 019/18-FA 35 25 20 26 5
15. 028/18-S/v 20 30 25 25 5
16. 014/18-S 0 0 55 22 5
17. 006/18-MF 0 60 40 39 5
18. 032/18-S/v 0 60 60 60 6
19. 010/18-FT/v 10 60 60 60 6
20. 006/18-RA/v 20 55 60 60 6
21. 022/18-S/v 0 0 60 60 6
22. 013/18-S/v 20 55 56 56 6
23. 028/18-S/v     55 55 6
24. 035/18-RA/v 0 0 51 51 6
25. 029/18-S/v 10 35 51 51 6
26. 003/18-S/v 10 50 40 40 5
27. 002/18-RA/v     40 40 5
28. 021/18-S/v     25 25 5
29. 005/18-S/v 20 30 20 20 5