Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 24.03.2023. godine


I

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom Pouzdanost prokalcitonina, C- reaktivnog proteina i leukocita u dijagnostici akutnog apendicitisa kod djece“ kandidata dr. Sanimira Suljendića, studenta doktorskih studija na studijskom programu Biomedicina i zdravstvo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Evropski univerzitet Kallos Tuzla i Evropski univerzitet Brčko distrikt BiH obišli srednje škole


Pred vratima je nova akademska- školska  godina, a maturanti donose odluke o tome gdje se dalje obrazovati i šta studirati. Kako bi im olakšali izbor i dostavili što više informacija  o upisu na Evropskom univerzitetu Kallos Tuzla i Evropskom univerzitetu Brčko distrikt BiH, sačinjen je plan obilaska srednjih škola TK-a, Brčko distrikta BiH, Zeničko- dobojskog kantona i RS. Profesori navedenih Univerziteta u sklopu plana posjeta posjetili su sljedeće škole: MSŠ“Hasan Kikić“ u Gradačcu, Gimnazija „Mustafa Novalić Gradačac, Srednja ekonomska škola Tuzla, Medicinska škola Tuzla, MSŠ Tuzla, Mješovita srednja turističko-ugostiteljska škola Tuzla, Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla, Mješovita srednja rudarska škola Tuzla, Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla, Mješovita srednja škola Lukavac, Mješovita srednja škola Olovo, Mješovita srednja škola Gračanica, Mješovita srednja škola Doboj Istok, Mješovita srednja škola Banovići, Mješovita srednja škola Srebrenik, Mješovita srednja škola Kladanj, Mješovita srednja škola Tešanj, Mješovita srednja hemijska škola Tuzla, Gimnazija Živinice, Mješovita srednja škola Živinice, Mješovita srednja škola Kalesija. Maturantima su prezentirani studijski programi koje mogu da upišu na svih sedam fakulteta Evropskog univerziteta Kallos Tuzla i Evropskog univerziteta Brčko distrikt BiH. Takođe su upoznati o načinu izvođenja nastavnog procesa, uslovima upisa na Univerzitetima, o opremljenosti fakulteta, te o profesorima koji izvode nastavne procese. Isaknuto je da su angažovani istaknuti stručnjaci iz BiH i okruženja, sa bogatom domaćom i međunarodnom reputacijom, kako u praksi tako i u teorijskim istraživanjima. Naglašeno je da su kabineti savremeno opremljeni, te da je studentima omogućena neophodna studijska praksa i drugi vidovi pomoći. Na skoro svim organizovanim prezentacijama maturanti su postavljali određena pitanja, te nakon odgovora profesora na sva pitanja i razmjene dijaloga, bili su jako zadovoljni i iskazivali su zainteresovanost za upis na naše Univerzitete. Ovom prilikom izražavamo zahvalnost nastavnom osoblju i menadžmentima navedenih škola, koji su nam pomogli da uspješno prezentiramo naše Univerzitete.

 

Prof. dr Nikola Ilanković


Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologija

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 028/20-ST 8
2. 011/20-ST 8

Neurologija sa pridruženom njegom

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 009/22-S/V 8
2. 043/19-S/V 9
3. 022/18-S/V 9
4. 029/19-S/V 9