Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 16.03.2023. godine


I

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom Nutritivno-funkcionalni status u kardijalno dekompenziranih pacijenata kandidata  dr. Dragana Novosela, studenta doktorskih studija na studijskom programu Biomedicina i zdravstvo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.