Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 03.03.2023. godine


Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom „Nedostaci u nastavnom planu i programu matematike i informatike u strukovnim školama“ kandidata Senada Hodžića, studenta II ciklusa studija studijskog programa Matematika i fizika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 03.03.2023. godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom “Stavovi i strahovi od matematike kod učenika u osnovnim školama“ kandidatkinje Alme Mehić Palić, studentice II ciklusa studija studijskog programa Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 07.01.2023. godine do 21.01.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-36-1/23 od 03.03.2023. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 08.03.2023. godine sa početkom u 13:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.