Prof. dr Nikola Ilanković


Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologija

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 028/20-ST 8
2. 011/20-ST 8

Neurologija sa pridruženom njegom

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 009/22-S/V 8
2. 043/19-S/V 9
3. 022/18-S/V 9
4. 029/19-S/V 9