Doc. dr Suad Keranović – rezultati I kolokvija


Farmakologija sa toksikologijom

Redni broj

Broj indeksa

Broj bodova

1.        

006/21-FT

18

2.        

015/20-ST

18

3.        

018/22-ST

16

4.        

027/22-S/V

13

5.        

029/21-FT/V

12

6.        

009/22-FA

11

7.        

014/22-S/V

11

8.        

025/RA/V

11

9.        

041/V/S

11

10.    

019/22-S/V

10

11.    

013/22-S

10

12.    

009/21-ST

9

13.    

004/21-SI

9

14.    

020/22-S/V

8

15.    

035/22-S/V

8

16.    

003/21-SI

7

17.    

008/21-FA

7

18.    

033/22-S/V

7

19.    

017/22-SV

6

20.    

002/21

6

21.    

004/22-S/V

5

22.    

007/21 FA/V

5

23.    

039/22-FA/V

5

24.    

023/022RA/V

5

25.    

001/20-RA/V

4

26.    

011/18-FA

4

27.    

049/22-S/V

4

28.    

013/22-S/V

4

29.    

022/22 RA/V

3

30.    

017/21-SI/V

3

31.    

026/21-S/V

3

32.    

044/22F/V

3

33.    

021/22 RA/V

2

34.    

015/22 S/V

1

Stipendije Republike Indonezije


Poštovani,
 
u prilogu dostavljamo akt Ministarstva civilnih poslova BiH, broj: 09-14-2-1363-BA/23 od 10.03.2023. godine, putem koje nam dostavljaju informaciju o stipendijama Republike Indonezije u oblasti kulture i umjetnosti za 2023. godinu.