Mr Vahid Puškarević, lektor – upis ocjene


Obavještavaju se studenti da će upis ocjene iz premeta Njemački jezik I i Njemački jezik II, kod mr Vahida Puškarevića održati u petak, 10.03.2023. godine u periodu od 16.00 do 17.00 sati.