Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 24.03.2023. godine


I

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom Pouzdanost prokalcitonina, C- reaktivnog proteina i leukocita u dijagnostici akutnog apendicitisa kod djece“ kandidata dr. Sanimira Suljendića, studenta doktorskih studija na studijskom programu Biomedicina i zdravstvo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.