Obavještenje o organizaciji seminara za pripremu kandidata za polaganje pravosudnog ispita


Evropski univerzitet Brčko distrikt organizuje seminar za pripremu kandidata za polaganje pravosudnog ispita. Seminar se održava po Programu pravosudnog ispita na nivou Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 11/19).

Pravosudni ispit je stručni ispit koji polažu diplomirani pravnici, radi sticanja uslova za obavljanje poslova čije je vršenje uslovljeno pravosudnim ispitom. Pravosudni ispit se polaže nakon sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, propisanih zakonom i po prijavi zainteresovanog kandidata. Prijava se podnosi Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine.

PROGRAM SEMINARA

DAN OTVORENIH VRATA EVROPSKOG UNIVERZITETA “KALLOS” TUZLA


Evropski Univerzitet “Kallos” Tuzla u četvrtak, 20.04.2023. godine organizuje za buduće studente Dan otvorenih vrata. Očekujemo dolazak maturanata iz Tuzle, ostalih gradova Bosne i Hercegovine pa i šire. Svečani prijem budućih studenata održaće se na Univerzitetu – na adresi: Bijeljinska cesta 72/74, Brčko , sa početkom u 12.00 sati. Pozivamo Vas da prisustvujete ovom prijemu i Vašim prisustvom uveličate ovaj događaj.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 28.03.2023. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Neželjeni efekti antibiotika i liječenje respiratornih bolesti“ kandidatkinje Anele Arnautović, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 28.03.2023. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Fraktura skeleta srednje etaže lica“ kandidata Dominika Piljića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 28.03.2023. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Impaktirani zubi“ kandidata Emraha Sakića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.