DAN OTVORENIH VRATA EVROPSKOG UNIVERZITETA “KALLOS” TUZLA


Evropski Univerzitet “Kallos” Tuzla u četvrtak, 20.04.2023. godine organizuje za buduće studente Dan otvorenih vrata. Očekujemo dolazak maturanata iz Tuzle, ostalih gradova Bosne i Hercegovine pa i šire. Svečani prijem budućih studenata održaće se na Univerzitetu – na adresi: Bijeljinska cesta 72/74, Brčko , sa početkom u 12.00 sati. Pozivamo Vas da prisustvujete ovom prijemu i Vašim prisustvom uveličate ovaj događaj.