Prof.dr Jasminka Sadadinović


Organska hemija – ispit rađen 22.07.2022. godine.

redni br.

br. indeksa

bodovi

ocjena

1.

001/18-FA/V

40

5

2.

013/20-SI

42

5

3.

017/21-SI/V

58

6

4.

004/21-SI

43

5

Upis ocjene u petak 29.07.2022. godine u 10.00 sati.

Prof.dr Nikola Ilanković


Psihijatrija – ispit rađen 14.07.2022. godine. 

redni br.

br. indeksa

bodovi

ocjena

1.

010/19-MF

100

10

2.

004/18-MF

90

9

3.

005/18-MF

90

9

4.

001/18-MF

90

9

5.

002/18-MF

90

9

6.

007/18-MF

90

9

7.

016/17-MF

90

9

Neurologija– ispit rađen 14.07.2022. godine.

redni br.

br. indeksa

bodovi

ocjena

1.

010/19-MF

100

10

2.

004/18-MF

90

9

3.

005/18-MF

90

9

4.

001/18-MF

90

9

5.

002/18-MF

100

10

6.

007/18-MF

70

7

7.

016/17-MF

70

7

Psihijatrija i pridružena njega – ispit rađen 14.07.2022. godine.

redni br.

br. indeksa

bodovi

ocjena

1.

005/21-S/V

90

9

2.

034/19-S/V

90

9

3.

005/19-S/V

100

10

4.

033/19-S/V

90

9

5.

011/18-S/V

90

9

6.

032/18-S/V

100

10