Obavještenje za studente Medicinskog fakulteta


Obavještavaju se studenti Medicinskog fakulteta da će se praktični ispit iz Hirurgije održati u srijedu, 20. jula u 13.00 sati na Klinici za torakalnu hirurgiju kod doc. dr Edina Ramića i Hirurškoj klinici kod doc. dr Ervina Matovića.

Doc. dr Edin Kaletović


Mobilna protetika – ispit rađen 11.07.2022. godine.

        br.indeksa           bodovi           ocjena

  1. 040/17-ST              55                   6 
  2. 014/19-ST              57                   6 
 
 
 

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 19.07.2022. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Saradnja porodičnog ljekara i farmaceuta u primjeni prirodnih lijekova“ kandidatkinje Šejle Bašić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Saradnja porodičnog ljekara i farmaceuta u upotrebi homeopatskih lijekova“ kandidata Denisa Dedića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.