IN MEMORIAM Prof. dr. Ivan Hegediš (18.07.1950. – 29.06.2022.)


Sa žaljenjem objavljujemo vijest da je naš uvaženi profesor dr. Ivan Hegediš uslijed bolesti preminuo dana 29.06.2022. godine. Profesor Hegediš bio je veoma uvažen od strane kolektiva Evropskog univerziteta i studenata sa Tehničkog fakulteta kojima je predavao.

Prof dr. Ivan Hegediš, dipl. inž. arhitekture, diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, magistrirao na Sveučilištu u Zagrebu i doktorirao na Građevinskom fakultetu u Subotici. Stekao je bogato iskustvo u stručnom, pedagoškom i istraživačkom radu u široj oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna. Pokazao je zavidan uspjeh u organizaciji nastave, pokretanju inicijativa za inovacije u nastavi i aktivno radio na aktuelnim poslovima izrade novih studijskih programa. Kreirao je Arhitektonsko inženjerstvo kao dio novog studijskog programa i uveo više novih predmeta na osnovnim i master studijama.

Pedagoški rad na Fakultetu započeo je 1986. godine kao gostujući predavač sa magistraturom na Ekonomskom fakultetu u Subotici na predmetu Tržišne komunikacije, odnosno Komuniciranje u marketingu. Nakon doktoriranja i izbora u zvanje docenta 2004. godine, na Građevinskom fakultetu u Subotici predavao je predmete: Nacrtna geometrija, Urbanističko projektovanje, Gradski infrastrukturni sistemi, Tradicionalne materijale, Energetski održivu arhitekturu, Projektovanje specijalnog stanovanja, Održivi urbani prostor i Kompleksni sintezni projekat. Na Evropskom univerzitetu Brčko distrikt bio je angažovan od 2013. godine kao univerzitetski profesor arhitekture, dok je na Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla predavao kao spoljni saradnik od 2015. godine.

U studentskim anketama rada nastavnog osoblja ocijenjen je sa prosječnom ocjenom 9,41. Svoju svestranost dr. Ivan Hegediš ispoljio je kroz naučnoistraživački rad publikovanjem više radova i tri udžbenika. Svoja bogata teorijska i praktična znanja uspješno je prenosio na studente, a uložio je veliki doprinos u unapređenju kvaliteta i inovaciji nastavnog procesa.

Porodici i prijateljima izjavljujemo saučešće.

 

Prof. dr Jasminka Sadadinović


Oblikovanje lijekova – ispit obavljen 24.06.2022.godine

  1. 008/20-FA/V                          10
  2. 001/18-FA/V                           7
  3. 019/18-FA                                9
  4. 015/18-FA                                9
  5. 011/18-FA                                7
  6. 009/18-FA                               5

Upis ocjene je u subotu, 02.07.2022.godine u 10.00 sati.