Obavještenje za javnost o akreditaciji Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla


Obavještavamo javnost da je Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH izdala Preporuku o akreditaciji Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla. S ponosom ističemo da je Komisija šest od ukupno deset kriterijuma ocijenila najvišom ocjenom. 
Imajući u vidu navedeno, obavještavamo javnost i to da će Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla ubrzo biti upisan u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova.