Prof. dr Halid Žigić


Električna kola – ispit rađen 13.07.2022. godine.

           br.indeksa             br.bodova            ocjena

 1. 005/20-INI                      55                         6
 2. 008/21-INI                       55                         6
 3. 012/21-INI                       55                         6

Aplikativni softver – ispit rađen 13.07.2022. godine.

         br.indeksa              br.bodova             ocjena

 1. 017/18-DS                       65                         7

Elektrotehnika sa elektronikom – ispit rađen 13.07.2022. godine.

         br.indeksa              br.bodova             ocjena

 1. 008/20-INI                        55                      6
 2. 012/18-DS                         55                      6
 3. 009/18-BS                        45                      5
 4. 017/19-DS/V                     65                       7
 5. 012/21-INI                         35                      5
 6. 001/20-INI                        20                       5
 7. 023/18-INI                         15                       5
 8. 008/21-INI                         10                       5
 9. 010/21-BS                          0                        5       
 10. 022/20-DS/V                  55                       6
 11. 011/21-BS                          0                       5
 12. 013/20-INI/V                   55                      6  

Saopštenje za javnost


Upravni odbor Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u Republici Srbiji je proteklog mjeseca donio odluku o izboru recenzenata, nakon što je razmotrio sve uredno podnijete prijave i biografije kandidata koji su konkurisali. Za recenzente izabrani su i profesori Evropskog univerziteta u Brčkom i Evropskog univerziteta „Kallos“ u Tuzli – akademik prof. dr. Nedeljko Stanković i prof. dr. Izet Banda.

Pri odlučivanju, Upravni odbor je vodio računa o odgovarajućoj zastupljenosti svih obrazovno-naučnih polja, kao i o zastupljenosti pripadnika oba pola, ispunjenosti svih drugih uslova u skladu sa zakonom i prethodno prihvaćenim principima i kvotama. Prilikom izbora, posebno se vodilo računa i o naučnoj reputaciji predloženih kandidata i njihovom iskustvu u pogledu postupka akreditacije i obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju.

Lista recenzenata može se preuzeti na zvaničnoj web stranici NAT-a na sljedećem linku, i to:

download