Prof.dr Jasminka Sadadinović


Organska hemija – ispit rađen 22.07.2022. godine.

redni br.

br. indeksa

bodovi

ocjena

1.

001/18-FA/V

40

5

2.

013/20-SI

42

5

3.

017/21-SI/V

58

6

4.

004/21-SI

43

5

Upis ocjene u petak 29.07.2022. godine u 10.00 sati.