Obavještenje za studente Medicinskog fakulteta


Obavještavaju se studenti 3.godine Medicinskog fakulteta da će vježbe iz Kliničke propedeutike biti održane u ponedjeljak 17.05.2021.godine u 13.30 sati, a vežbe iz Interne medicine, za studente 4.godine, biti održane u srijedu, 19.05.2021.godine u 13.30 sati.