RJEŠENJE o izmjeni rješenja o imenovanju Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolske ustanove Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla


Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla, na osnovu prijedloga Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine dobio je dana 06.01.2021. godine Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolske ustanove Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla.

Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju Komisije.