Doc. dr Suad Keranović


Farmakologija s toksikologijom – rezultati kolokvijuma.

Redni broj

Broj indeksa

Broj bodova

1.        

006/21-FT

20

2.        

027/22-S/V

15

3.        

014/22-S/V

15

4.        

015/20-ST

14

5.        

010/21-SI

14

6.        

020/22-S/V

14

7.        

033/22-S/V

14

8.        

009/22-FA

13

9.        

029/21-FT

12

10.    

035/22-S/V

12

11.    

039/22-FA/V

12

12.    

018/22-ST

12

13.    

25/22-RA

11

14.    

019/22-S/V

11

15.    

023/22-RT/V

10

16.    

026/21-S/V

10

17.    

013/22-S

10

18.    

011/18-FA

8

19.    

008/21-FA

8

20.    

004/21-SI

6

21.    

013/22-S/V

5

22.    

002/21-ST

5

23.    

016/22-S/V

5

24.    

003/21-SI

4

25.    

022/22-RA/V

4

26.    

004/22-S/V

4

27.    

021/22-RA/V

3

28.    

017/21-SI/V

3

29.    

007/21-FA/V

1

30.    

009/21-ST

1

Prof. dr Esed Karić


Didaktika – ispit održan 28.04.2032. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 026/22-VPU Usmeni
2. 039/22-MiF 5
3. 001/21-INT 5

Pedagoška informatika – ispit održan 28.04.2032. godine. 

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 021/22-VPU 5
2. 038/22-RNO 8

Rad u cjelodnevnom produženom boravku – ispit održan 28.04.2032. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 021/22-VPU 6
2. 028/22-VPU 9
3. 008/21-VPU 8

Metodika dopunske i dodatne nastave – ispit održan 28.04.2032. godine.

Redni broj  Broj indeksa Ocjena
1. 017/22-RNO 8

Napomena: Upis ocjene i uvid u radove će se obaviti u petak, 26.05.2023. godine u 14.00 sati.

Prof. dr Nikola Ilanković


Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom – ispit održan 20. 04.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova  Ocjena
1. 008/20-ST 70 7

Prof. dr Nenad Avramović


Međunarodno javno pravo – ispit održan 17.04.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1.  004/17-OP 5
2. 003/20-OP/V 6
3. 005/20-OP/V 5
4. 004/20-OP 5
5. 002/21-OP/V 7

Poslovno pravo – ispit održan 17.04.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 016/17-OSE 5

Napomena: Studenti se mogu javiti profesoru za konsultacije vezano za ispit.

Prof. dr Radoslav Galić


Matematika I – ispit održan 12.04.2023. godine.

Redni broj Brroj indeksa Kolokv/pism Usmeni  Ocijena
1. 006/22-INI 6 11 5
2. 003/22-RNO/V 0 11 5
3. 003/22-MT 0 30 5
4. 002/22-AR 0 11 5
5. 002/22-OSE 7 11 5
6. 036/22-RNO/V 7 40 5
7. 004/22-DS 6 60 6
8. 004/22-MT 5 11 5
9. 012/22-BS 6 11 5
10. 002/22-MP/V 6 11 5
11. 001/22-DS 6 15 5

Napomena: Uvid u rad i zaključak ispita 29.04.2023. godine u 10 sati.