Rezultati ispita dječija preventivna stomatologija

  1. 023/17-ST                 8  prosjecan        80 bodova

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 19.04.2022. godine


Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom Farmakoterapija urinarnih infekcija kod osoba starije životne dobi kandidatkinje Selme Buljubašić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija studijskog programa Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.