Prof.dr Sanda Pribić- Nadoknada predavanja


Obavještavaju se studenti da će se nadoknada predavanja kod prof. dr Sande Pribić održati u srijedu, 13. aprila kako slijedi: Uvod u farmaciju od 11.00 sati, Bromatologija 13.00 sati i Medicinska etika 16.00 sati. 

Doc. dr Edin Hrštić- rezultati I kolokvijuma iz Gnatologije


Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Gnatologija

1. 006/19-ST                sedam (7)
2. 011/19-ST                sedam (7)
3. 008/19-ST                osam   (8)
4. 026/20-ST                osam   (8)