5. MART SVJETSKI DAN ENERGETSKE EFIKASNOSTI OBILJEŽEN NA EVROPSKOM UNIVERZITETU KALLOS U TUZLI


Kao svjetski dan energetske efikasnosti (danas 05.03.2019. god.) obilježili su i sudenti saobraćajnog i poljoprivrednog odsjeka Tehničkog fakulteta ovog Univerziteta. Aktivnosti u državama okruženja ali i u EU  za efikasniju potrošnju energije i zaštitu okoliša u posljednje vrijeme postaju sve snažnije i interesantnije. Takva nastojanja se pokušavaju jačati i u BiH. Glavni motiv za energetsku efikasnost prema međunarodnim istraživanjima predstavlja pored uštede novca i značajnu zaštitu životne okoline. O efikasnoj potrošnji energije u EU razmišlja 83% od 1000 domaćinstava (Informa Echo, 2015.). Anketirane je najviše zanimala štednja električne energije, pogonskog (motornog) goriva, toplotne energije za stambeno zagrijavanje i čist zrak.

Mjere u pogledu energetske efikasnosti koje se pokreću u EU imaju pozitivne efekte kako za kranje potrošače i privredu, tako i za okolinu, pri čemu također imaju izrazito povoljne makroekonomske efekte, kao što je poticanje privrednog rasta, stvaranje novih radnih mjesta i smanjenje uvozne ovisnosti od fosilnih goriva. Evropski univerzitet Kallos u Tuzli sa svojim odsjecima za Saobraćaj i Poljoprivredu nastoji snažnije podržati aktivnosti u dijelu energetske efikasnosti kako u teoriji tako i u praksi. Budući da BiH u dijelu ukupne potrošnje nafte, naftnih derivata i plina (posebno u saobraćaju i poljoprivredi), kao i čvrstih goriva (industrija, zgrade i individualni stambeni objekti) ima očite energetske gubitke od oko 25% u prosjeku, ocjena je, da bi se s manjim tehničko tehnološkim zahvatima ista mogla smanjiti za 10-15%, dok se preostali dio od 10% odnosi na zamjenu starijih i nabavku novih vozila te individualne i industrijske termoenergetske uređaje.

 Ukoliko se uzme u obzir, da u poslednjih desetak godina unazad, uvozimo oko 2 milijarde KM energenata godišnje, ukupni gubitci u ekonomskom smislu su izuzetno značajni. Pored prethodna dva aspekta,  ekološki aspekt je posebno značajan i veliki. Isti je nemoguće adekvatno vrednovati, s obzirom na ekološke posljedice koje je teže procijeniti. Sa sigunošću se može tvrditi da su one duplo veće od šteta u prva dva aspekta, jer direktno uništava  zemlju, vodu, i zrak, a indirektno biljni i životinjski svijet. Imajući u vidu vozni park u BiH (putnička i teretna vozila te radne mašine), njegovu prosječnu starost te naftu kao ključni energent (2/3 od ukupne potrošnje svih energenata), sa vrlo niskim iskorištenjem, krajnje je vrijeme za ozbiljniji pristup i osmišljenije upravljanje svim, a posebno najvećim energetskim potrošačima.

 Ovom prilikom su studenti Tehničkog fakulteta Evropskog univerziteta Kallos u Tuzli uz podršku docenta dr.sc. Zijada Jagodića i prof.dr.Izeta Bande analizirali tehničke, tehnološke, pravne i ekonomske aspekte prekomjerne potrošnje goriva u saobraćaju, poljoprivredi, industriji te individualnom sektoru kao i najnovije modele i preporuke racionalne upotrebe goriva.