Prof. dr Jasminka Sadadinović – rezultati ispita


Ekologija i zaštita životne sredine – ispit održan, 27.06.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova  Ocjena
1. 003/22-MF 76 8
2. 004/22-MF 75 8
3. 015/22-MF 68 7
4. 006/22-MF 86 9
5. 008/23-MF 77 8
6. 002/22-MF 76 8
7. 005/23-MF 69 7
8. 011/23-MF 78 8
9. 006/23-MF 76 8
10. 003/22-MF 76 8

Napomena: Upis ocjene je na idućem ispitnom roku.

Doc. dr Mirnes Avdić – rezultati ispita


Engleski jezik I – ispit održan, 27. juna 2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Seminarski rad  Prisustvo Aktivnosti Završni ispit Ukupno Ocjena
1. 002/23-OP/V   10   43 53 5

Engleski jezik II – ispit održan, 27. juna 2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Seminarski rad  Prisustvo Aktivnosti Završni ispit Ukupno Ocjena
1. 028/23-RA/V 20 10 20 24,5 74,5 8
2. 002/23-OP/V   10   29,5 39,5 5
3. 004/23-OP   10   12 22 5

Napomena: Upis ocjene je na idućem ispitnom roku.

Prof. dr Jasminka H. Halilović – rezultati ispita


Biologija sa humanom genetikom – ispit održan, 29.06.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Završni test, 29.06.2024. bodovi Aktivnost Seminarski rad
1. 038/23-S 45    
2. 034/23-RA 30    
3. 001/23-RA 30    
4. 005/23-ST 30    
5. 019/23-ST 50    
6. 045/23-SI 40    
7. 008/23-ST 40    
8. 018/23-ST 20    
9. 030/23-ST 20    
10. 003/23-ST 40    
11. 029/23-ST 40    
12. 014/23-ST 35    
13. 026/23-ST 35    
14. 005/23-S 20    
15. 024/23-ST 15    
16. 004/23-ST 30    
17. 037/23-S 10    
18. 015/23-ST 40    
19. 012/23-S 0    
20. 002/23-ST 35    
21. 032/23-RA 30    
22. 028/23-RA 20    
23. 036/23-FA 10    
24. 013/23-FT 10    

Napomena: Ostale kolone će biti ispunjene na drugom ispitnom roku, kada će se obaviti i upis ocjena kao i uvid u radove. Studenti koji imaju 20 i više bodova prošli su na testu. Ukoliko ste spriječeni da dođete na upis ocjena na II ispitni rok, onda indekse ostavite na studentskoj službi. Ko je dužan seminarski rad treba ga ispričati kada bude upis ocjena.

Predmetni nastavnik: JASMINKA H.HALILOVIĆ, red. prof.