Prof. dr Jugoslav Stahov


Fizika sa biofizikom – ispit održan 22.02.2023. godine.

Redni broj

Indeks

I PZ

II PZ

PIO ukupno

ZPZ

Ukupno

Ocjena

ZPZ 22-02-23

Ukupno

Ocjena

1.        

035/22-S/V

 

 

 

45

45

5

80

80

8

2.        

026/22-FT/V

14

30

 

45

45

5

70

70

7

3.        

041/22-S/V

 

 

 

30

30

5

65

65

7

4.        

038/22-S/V

 

 

 

40

40

5

65

65

7

5.        

002/22-RA/V

 

 

 

 

 

 

65

65

7

6.        

043/22-S/V

 

 

 

 

 

 

65

65

7

7.        

001/22-S/V

 

 

 

 

 

 

65

65

7

8.        

006/22-S/V

 

 

 

 

 

 

60

60

6

9.        

033/22-S/V

49

 

 

40

40

5

55

55

6

10.    

012/22-RA/V

 

 

 

 

 

 

55

55

6

11.    

014/22-FA

28

50

 

40

39,4

5

70

51,4

6

12.    

010/22-FA

42

35

 

60

47,1

5

70

51,1

6

13.    

003/22-FA

49

40

 

55

48,7

5

60

50,7

6

14.    

013/22-S/V

42

60

 

30

42,6

5

50

50,6

6

15.    

015/22-S/V

 

 

 

35

14

5

50

50

6

16.    

017/22-S/V

 

 

 

15

15

5

50

50

6

17.    

02/22-RA

28

25

 

 

15,9

5

70

43,9

5

18.    

016/22-FA

21

35

 

70

44,8

5

65

42,8

5

19.    

008/22-FT

28

30

 

30

29,4

5

60

41,4

5

20.    

044/22-S/V

 

 

 

 

 

 

40

40

5

21.    

008/22-RA/V

 

 

 

 

 

 

40

40

5

22.    

012/22-FT

28

20

 

40

30,4

5

55

36,4

5

23.    

005/22-FT

21

30

 

55

37,3

5

50

35,3

5

24.    

020/22-S/V

56

80

 

65

66,8

7

 

 

 

25.    

019/22-S/V

49

60

 

60

60

6

 

 

 

26.    

63/22-RA/V

63

50

 

80

80

8

 

 

 

27.    

010/22-FT/V

28

65

 

55

55

6

 

 

 

28.    

040/22-FA/V

 

 

 

65

65

7

 

 

 

29.    

007/22-ST

49

40

 

65

52,7

6

 

 

 

30.    

016/22-S/V

42

 

 

55

55

6

 

 

 

31.    

004/22-S/V

28

 

 

65

65

7

 

 

 

32.    

001/22-ST

70

50

 

65

62

7

 

 

 

33.    

027/22-S/V

 

 

 

60

60

6

 

 

 

34.    

014/22-S/V

42

70

 

45

51,6

6

 

 

 

35.    

031/22-RA/V

 

 

 

55

55

6

 

 

 

36.    

006/22-ST

63

35

 

60

53,4

6

 

 

 

37.    

007/22-SI/V

42

35

 

60

60

6

 

 

 

38.    

002/22-xx

42

40

 

65

50,6

6

 

 

 

39.    

008/22-MF

63

 

100

45

45,1

5

65

55

6

40.    

003/22-MF

21

25

100

40

39,2

5

40

39,1

5

41.    

006/22-MF

42

35

100

65

57,9

6

 

 

 

42.    

001/22-MF

49

35

100

60

56,8

6

 

 

 

43.    

004/22-MF

35

45

100

55

53,5

6

 

 

 

44.    

009/22-MF

35

25

100

35

39,5

5

 

 

 

45.    

010/22-MF

 

10

100

55

39,5

5

 

 

 

Napomena: Upis ocjene je u četvrtak, 02.03.2023. godine u 10.00 sati.

Mr Vahid Puškarević, lektor


Njemački jezik I 

R.Br. 

Broj indeksa 

Broj bodova 

Ocjena 

1. 

043/22-S/V 

86,5 

9/B 

2. 

006/22-ST 

67 

7/D 

3. 

006/22-RR 

65 

7/D 

Ispit nisu pološili

R.Br. 

Broj indeksa 

Broj bodova 

Ocjena 

1. 

015/22-MF 

48,5 

5/F 

2. 

010/22-RR/V 

46,5 

5/F 

3. 

008/22-FT 

42,5 

5/F 

4. 

012/22-BS 

41 

5/F 

5. 

012/22-FT 

41 

5/F 

6. 

002/22-AR/V 

33 

5/F 

7. 

033/22-S/V 

24 

5/F 

Njemački jezik II

R.Br. 

Broj indeksa 

Broj bodova 

Ocjena 

1. 

013/21-GRO/V 

75,5 

8/C 

2. 

003/21-SI 

71 

7/D 

3. 

006/22-OSE/V 

62 

6/E 

4.  

013/21-OSE/V 

56 

6/E 

Ispit nisu položili

R.Br. 

Broj indeksa 

Broj bodova 

Ocjena 

1. 

002/21-ST 

48 

5/F 

2. 

017/21-SI/V 

44 

5/F 

3. 

011/21-BS 

42 

5/F 

4. 

032/19-GRO 

31 

5/F 

5. 

019/21-S/V 

25,5 

5/F 

Prof. dr Esed Karić


Didaktika – ispit održan 17.02.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 038/22-RNO 8
2. 039/22-MiF 5
3. 034/22-RNO 10
4. 015/22-RNO 8
5. 019/22-MiF 7
6. 009/22-INT 6
7. 017/22-RNO 8
8. 010/22-INT 6
9. 021/22-VPU 6

Pedagoška informatika – ispit održan 17.02.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 037/22-RNO 6
2. 039/22-MiF 6
3. 018/22-VPU 5

Rad u cjelodnevnom produženom boravku – ispit održan 17.02.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 011/22-VPU 6
2. 020/22-VPU 8
3. 001/22-VPU 6

Metodika dopunske i dodatne nastave – ispit održan 17.02.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 017/22-RNO 5
2. 013/22-RNO 9

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkih postignuća – ispit održan 17.02.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 057/18-RNO 6

Savremeni didaktičko – metodički tokovi u razrednoj nastavi – ispit održan 17.02.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 019/18-MrPN 7

Napomena : Upis ocjena i uvid u radove će se obaviti 03.03.2023. godine u 14.00 sati.

Prof. dr Zijad Jagodić


Terminali u drumskom saobraćaju – ispit održan 18.02.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 010/19-DS 7
2. 017/19-DS 5

Osnovi saobraćaja i transporta – ispit održan 18.02.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 012/22-DS 5

Motorna vozila – ispit održan 18.02.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 017/20-DS 9
2. 010/20-DS 5
3. 011/20-DS 5

 

Doc. dr Mirnes Avdić


Engleski jezik I

Redni broj Broj indeksa Seminarski rad sa prezentacijom Prisustvo Učešće studenata na aktivnostima Završni ispit Ukupno Ocjena
1. 005/22-MP 20 10 20 23,5 73,5 7
2. 007/22-INI 20 10 20 44,5 94,5 10
3. 018/22-ST 20 10 20 23,5 73,5 7
4. 005/22-FT 20 10 20 4 54 6
5. 010/22-FT 20 10 20 22 72 7
6. 006/22-S/V 20 10 20 29 79 8
7. 016/22-S/V 20 10 20 28 78 8
8. 035/22-S/V 20 10 20 26,5 76,5 8
9. 012/22-RA/V 20 10 20 23 73 7
10. 017/22-S/V 20 10 20 28 78 8
11. 002/22-RA/V 20 10 20 31 81 8
12. 007/22-S/V 20 10 20 35 85 9
13. 027/22-S/V 20 10 20 34,5 84,5 9
14. 008/22-RA/V 20 10 20 28,5 78,5 8
15. 036/222-FT/V 20 10 20 28 78 8
16. 041/22-S/V 20 10 20 29,5 79,5 8
17. 034/22-FT/V 20 10 20 38 88 9
18. 013/22-S/V 20 10 20 30,5 80,5 8
19. 014/22-S/V 20 10 20 34 84 8
20. 005/22-MIF/V 20 10 20 23 73 7
21. 0006/222-INI 20 10 20 34 84 8
22. 019/22-MIF/V 20 10 20 22 72 7
23. 009/22-IIVI/V 20 10 20 30 80 8
24. 004/22-OP/V 20 10 20 36 86 9

Engleski jezik II

Redni broj Broj indeksa Seminarski rad sa prezentacijom Prisustvo Učešće studenata na aktivnostima Završni ispit Ukupno Ocjena
1. 003/21-MP/V 20 10 20 26 76 8
2. 004/21-RR 20 10 20 26 76 8
3. 028/21-S/V 20 10 20 44 94 9
4. 027/21-S/V 20 10 20 46 96 10
5. 014/21-FT/V 20 10 20 45 95 10
6. 002/21-FT/V 20 10 20 34 84 8
7. 005/22-GRO 20 10 20 8 58 6
8. 006/21-MF 20 10 20 38 88 9
9. 007/21-MF 20 10 20 40 90 9
10. 00721-FA 20 10 20 36 86 9
11. 009/21 20 10 20 38 88 9
12. 006/21-S/V 20 10 20 23 73 7
13. 010/21-SV 20 10 20 27 77 8
14. 010/21-MF 20 10 20 26 76 8
15. 001/21-AR/V 20 10 20 27 77 8
16. 003/22–GEO/V 20 10 20 37 87 9
17. 006/21-FT 20 10 20 42 92 9
18. 008/20-BP 20 10 20 35 85 9
19. 003/21-S/V 20 10 20 29 79 8
20. 018/22-XX 20 10 20 16 66 7
21. 009/22-GRO 20 10 20 22 72 7
22. 002/21-FO 20 10 20 17 67 7
23. 004/21-S/V 20 10 20 25 75 8
24. 013/21-S/V 20 10 20 24 74 7
25. 012/21-S/V 20 10 20 31 81 8
26. 018/21-S/V 20 10 20 42 92 9
27. 003/21-GRO 20 10 20 44 94 9
28. 004/21-SI 20 10 20 44 94 9
29. 017/21-INI 20 10 20 18 68 7
30. 003/21-FO 20 10 20 16 66 7
31. 007/21-OSE/V 20 10 20 25 75 8
32. 009/22-IIVI/V 20 10 20 13 63 6
33. 019/22-MIF/V 20 10 20 11 61 6
34. 010/22-FT/V 20 10 20 20 70 7
35. 007/22-INI 20 10 20 46 96 10
36. 004/22-OP 20 10 20 42 92 9
37. 005/22-MIP 20 10 20 20 70 7
38. 025/222-RA/V 20 10 20 30 80 8
39. 005/21-MF 20 10 20 25 75 8