Prof. dr. Jasminka H. Halilović


EU KALLOS TUZLA

REZULTATI  SA ZAVRŠNOG ISPITA ODRŽANOG   9.10.2021.

H.HALILOVIĆ  JASMINKA, RED PROF.

NASTAVNI PREDMET:

Mikrobiologija sa parazitologijom (Fakultet zdravstvenih nauka)

 1. 051-15-S    18 BODOVA
 2. 047-17-FA    26 BODOVA

Mikrobiologija sa parazitologijom (POLJOPRIVREDNI FAKULTET)

 1. 058-17-PO (USMENI)

Biologija sa humanom genetikom

 1. 001-20-RA  30 BODOVA
 2. 024-18-RA  26 BODOVA
 3. 010-20-FA   5 BODOVA

UVID U RADOVE I UPISOCJENA ODRŽAĆE SE 12.10.2021.  U 16.30 SATI U PRAKTIKUMU 7.

 

U TUZLI, 10.10.2021.GODINE

H.HALILOVIĆ  JASMINKA, RED PROF.

 

Prof. dr Halid Žigić


Elektrotehnika sa elektronikom- ispit obavljen 29.09.2021.godine

 1. 038/19-INT/V                  6
 2. 010/20-DS                        5
 3. 008/20-INI                       6
 4. 009/18-BS                        5
 5. 001/20-INI                       5
 6. 012/20-DS                        5
 7. 024/19-BS                        5
 8. 003/20-DS/V                    6
 9. 011/20-DS                        5
 10. 013/20-DS                        5
 11. 013/20-INI/V                   5
 12. 018/18-DS                        5
 13. 012/18-DS                        5

Električna kola

 1. 005/20-INI                       5

Prof. dr Jasminka H.Halilović


EU KALLOS TUZLA

Rezultati završnog ispita iz predmeta:  Medicinska biologija sa humanom genetikom , Biologije sa humanom genetikom , Genetika i Mikrobiologije sa parazitologijom od 28.9.2021.

Medicinska biologija sa humanom genetikom (Med.fak.)

Broj indeksa

brojbodova

1.

022-19-MF

30

2.

002-19-MF

17

Biologija sa humanom genetikom (FZN)

 

 

3.

021-20-S/V

20

4.

025-19-S

28

5.

013-18-S

10+30

6.

001-20-RA

7

7.

028-18-S

Odustala

Poljopriverdni fakultet :Genetika

 

 

1.

058-17-PO

ŠEST (6)

Mikrobiologija sa parazitologijom

FZN

 

 

1.

051-15-S

14

2.

039-19-S

28+5

 

 

 

Predmetni nastavnik: Prof.dr. Jasminka H.Halilović

Upis ocjena i uvid u radove obaviće se 1.10.2021. u 15 sati u praktikumu 7.

 

Prof. dr Miloš Marković


 

Kriminalistička identifikacija- ispit obavljen 28.09.2021.godine

 1. 005/19-FO                             7

Forenzička balistika  

 1. 008/16-FO                             5

Forenzička odštetna odgovornost 

 1. 008/16-FO                             5