Doc. dr Suad Keranović – rezultati kolokvijuma


Farmakologija sa toksikologijom

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 003/22-RA/V 20
2. 036/22-FT/V 18
3. 016/21-FA 17
4. 025/23-RA 15
5. 010/22-FA 15
6. 003/22-FA 14
7. 038/23-S/V 14
8. 011/23-S/V 14
9. 012/23-S/V 14
10. 016/22-FA 13
11. 019/23-S/V 12
12. 002/22-RA/V 12
13. 006/23-S/V 11
14. 020/23-ST 11
15. 001/22-ST 10
16. 031/23-ST 9
17. 016/23-S/V 9
18. 041/23-S 9
19. 042/23-RA 8
20. 031/23-S/V 8
21. 005/23-S/V 8
22. 022/22-RA/V 8
23. 012/22-FT 7
24. 006/22-ST 7
25. 010/21-S/V 6
26. 002/22-RA 6
27. 033/23-S 5
28. 018/23-S/V 5
29. 035/23-ST 4
30. 021/23-S/V 4
31. 008/22-FT 4
32. 014/22-FA 4
33. 037/23-S/V 4
34. 021/22-RA/V 3
35. 042/23-S/V 3
36. 044/23-S/V 0

 

Prof. dr Esed Karić – rezultati ispita


Didaktika – ispit održan, 05.04.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 017/23-VPU 7
2. 003/22-RNO 5
3. 049/23-RNO 7
4. 013/23-RNO 7
5. 025/22-VPU 6
6. 038/23-RNO 7

Rad u cjelodnevnom produženom boravku – ispit održan, 05.04.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 024/23-VPU 6
2. 018/22-VPU 6
3. 047/23-VPU 6

Pedagoška informatika – ispit održan, 05.04.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 037/23-RNO 8
2. 049/23-VPU 7
3. 013/23-RNO 8
4. 003/22-RNO 5

Napomena: Upis ocjene i uvid u radove održati će se 20.04.2024. godine u 11.00 sati.

Doc. dr Lidija Vučićević – rezultati kolokvijuma


Statističke metode – kolokvij održan 06.04.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 002/22-DS 96 10
2. 004/23-RR 0 5
3. 011/23-INI 78 8
4. 004/22-DS 73 7
5. 001/22-DS 90 9
6. 013/23-INI 91 9
7. 005/23-INI 70 7
8. 003/23-INI 70 7
9. 003/22-RA/V 96 10
10. 002/22-RA/V 88 9
11. 002/22-RA 89 9
12. 008/22-FT 71 7
13. 032/23-INI/V 72 7
14. 012/22-FT 66 7
15. 012/22-DS 38 5
16. 025/23-INT/V 92 9
17. 041/23-S 86 9

Doc. dr Mirnes Avdić – rezultati ispita


Engleski jezik I – ispit održan 12.02.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ukupno bodova  Ocjena
1. 006/23-OP/V 83 8
2. 047/23-FT 78 8
3. 012/23-GRO/V 75.5 8
4. 017/23-OSE/V 86.5 9
5. 016/23-GRO/V 88.5 9
6. 021/23-MiF/V 71.5 7
7. 008/23-INI 82.5 8
8. 004/23-OP 55.5 6
9. 018/23-OP/V 87 9
10. 023/23-GRO 87.5 9

Engleski jezik II – ispit održan 12.02.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ukupno bodova  Ocjena
1. 045/23-S/V 79 8
2. 007/23-OP 83 8
3. 010/23-GRO/V 64 6
4. 047/23-FT 72 7
5. 001/23-MiF 81 8
6. 006/22-INI 80 8
7. 016/23-GRO/V 66 7
8. 004/23-OP 51 5
9. 018/23-OP/V 79.5 8
10. 023/23-GRO 70 7
11. 012/22-RA/V 59 6
12. 013/22-DS 59 6

Napomena: Upis ocjene održati će se u četvrtak, 22.02.2024. godine u 13.00 sati.