Prof. dr Jasminka Sadadinović – rezultati ispita


Ekologija i zaštita životne sredine – ispit održan, 27.06.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 003/23-MF 8
2. 006/23-MF 8
3. 011/23-MF 8
4. 005/23-MF 7
5. 002/22-MF 8
6. 008/23-MF 8
7. 006/22-MF 9
8. 015/22-MF 7
9. 004/22-MF 8
10. 003/22-MF 8

Napomena: Upis ocjene održati će se u srijedu, 10. jula 2024. godine u 11.00 sati.

Prof. dr Azijada Beganlić – rezultati ispita


Uvod u zdravstvenu njegu – ispit održan 03.07.2024. godine.
 
Redni broj Broj indeksa Scor. Ocjena
1. 012/23-S/V 46/50 9
2. 049/23-S/V 44/50 8
3. 027/23-S/V 46/50 9
4. 033/23-S/V 36/50 7
5. E. Z. 42/50 8
6. T. M.  44/50 8
 
Poslednja 2 studenta nisu upisali broj indexa.
 
 
Ekologija i higijena radne sredine – ispit održan 03.07.2024. godine.
 
Redni broj Broj indeksa Scor. Ocjena
1. 036/22-FT/V 48/50 10
2. 020/23-ST 47/50 9
 
 
Higijena – ispit održan 03.07.2024. godine.
 
Redni broj Broj indeksa Scor. Ocjena
1. 007/22-VPU/V 11/20 6
2. 037/23-VPU/V. 12/20 6
 
 
Napomena: Upis ocjena u petak, 05.07.2024. godine u 10.00 sati.