Doc. dr Milanko Aladžić – rezultati ispita


Forenzička analiza eksplozija, požara i masovnih katastrofa – ispit održan, 19.06.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 002/21-FO 7
2. 003/21-FO 7

Forenzička balistika – ispit održan, 19.06.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 003/20-FO 8
2. 002/20-FO 8

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 04.07.2024. godine


Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom “Efekti desetonedeljnog programiranog treninga na transformaciju antropoloških dimenzija rvača“ kandidata mr. Sedata Baftije, studenta doktorskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijskog programa Sportski trener,, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 18.06.2024. godine do 03.07.2024. godine, nije bilo primjedbi. 

Rektor Univerziteta rješenjem broj: 01-383-1/24 od 04.07.2024. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 05.07.2024. godine sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Bosanskog kulturnog centra, u ulici Mije Keroševića Guje 3.

Prof. dr Sead Rešić – rezultati ispita


Vjerovatnoča i statistika – ispit održan, 03.07.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa
Položili su
1. 003/23-MiF/V
2. 007/23-MiF/V
3. 005/23-MiF/V

Istorija matematike i fizike – ispit održan, 03.07.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa
Položili su
1. 003/23-MiF/V
2. 028/17-MiF
3. 005/23-MiF/V

Geometrija – ispit održan, 03.07.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa
Položili su
1. 008/23-MiF/V
2. 044/23-MiF/V
3. 006/23-MiF/V

Matematika II – ispit održan, 03.07.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
Položili su
1. 005/22-MiF/V 7
2. 015/23-GRO 7
3. 019/22-GRO 6
Nisu položili
1. 011/23-AR 5
2. 022/23-AR/V 5
3. 001/23-GRO 5

Matematika III – ispit održan, 03.07.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
Nisu položili
1. 019/22-GRO 5

Napomena: Upis ocjene će se održati u srijedu, 10.07.2024. godine u 12.00 sati.