Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 17.03.2022.godine


Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Obezbjeđenje kvaliteta u farmaceutskoj industriji“ kandidata Nahida Omeraševića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 02.03.2022. godine do 16.03.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-94-1/22 od 17.03.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 19.03.2022. godine sa početkom u 11:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 08.03.2022.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Specifičnosti životnih navika srednjoškolaca“ kandidata Enida Numanovića, studenta II ciklusa studija na studijskom programu Sportski trener, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 19.02.2022. godine do 05.03.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-79-1/22 od 07.03.2022. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 17.03.2022. godine sa početkom u 15:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

 

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 08.03.2022.godine


I

 Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Neželjeni efekti lijekova“ kandidatkinje Azre Milošić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija studijskog programa Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 19.02.2022. godine do 05.03.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-78-1/22 od 07.03.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 12.03.2022. godine sa početkom u 10:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 02.03.2022. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Obezbjeđenje kvaliteta u farmaceutskoj industriji“ kandidata Nahida Omeraševića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom „Kvalitet života oboljelih od karcinoma dojke poslije kemoterapije” kandidatkinje Lejle Balvanović, studentice magistarskih studija na studijskom programu Sestrinstvo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

 

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 14.02.2022.godine


 I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Utjecaj morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti na situacijsku efikasnost džudista“ kandidata Envera Šeperovića, studenta II ciklusa studija na studijskom programu Sportski trener, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 09.12.2021. godine do 23.12.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-49-1/22 od 14.02.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 16.02.2022. godine sa početkom u 10:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Uloga vitamina D u neurodegenerativnim oboljenjima“ kandidata Muamera Đedovića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija studijskog programa Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 18.01.2022. godine do 01.02.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-50-1/22 od 14.02.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 19.02.2022. godine sa početkom u 10:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.