Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 31.03.2021. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom ,,Primjena računarskih alata u nastavnom procesu iz predmeta fizika” kandidatkinje Lejle Jagodić, studenta magistarskih studija na studijskom programu Maternatika i fizika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

 

II

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom ,,Matematika  kao temelj za ruzvoj fizike u srednjim školama” kandidata Muamera Jagodića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Ekonomskog fakulteta za dan 31.03.2021.godine


Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Računovodstvo troškova“ kandidatkinje Amele Lisičić, studentice magistarskih studija na studijskom programu Ekonomija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 29.03.2021. godine


Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod „Liječenje prijeloma gornjeg okrajka butne kosti“ kandidata dr. Alena Kamerića, kandidata doktorskih studija na studijskom programu Biomedicina i zdravstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 11.03.2021. godine do 25.03.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Medicinskog fakulteta rješenjem broj: 04/05-32-1/21 od 29.03.2021. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 31.03.2021. godine sa početkom u 13:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 15.03.2021.godine


Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Terapija bola“ kandidatkinje Maše Lekić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Medicina,, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 24.07.2020. godine do 07.08.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Medicinskog fakulteta rješenjem broj: 04/05-26-1/21 od 11.03.2021. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 17.03.2021. godine sa početkom u 15:15 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B. Stupanjem na snagu ovog rješenja, prestaje da važi rješenje broj: 04/05-103-1/20 od 15.12.2020. godine.

Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 15.03.2021.godine


Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom ,,Problemi i poteškoće u izučavanju nastavnih sadržaja matematike” kandidata Senadina Tucakovića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 16.02.2021. godine do 02.03.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-77-1/21 od 12.03.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 17.03.2021. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Osobitosti matematike u problemskoj nastavi“ kandidata Mersada Mehmedića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 03.02.2021. godine do 17.02.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-78-1/21 od 12.03.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 17.03.2021. godine sa početkom u 14:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

III

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Učenje otkrivanjem u nastavi matematike“ kandidata Farisa Šarića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 03.02.2021. godine do 17.02.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-79-1/21 od 12.03.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 17.03.2021. godine sa početkom u 15:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.