Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 26.10.2021.godine  


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Pencilinski antibiotici“ kandidatkinje Alise Tursunović, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Medicina,, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 11.10.2021. godine do 25.10.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Medicinskog fakulteta rješenjem broj: 04/05-102-1/21 od 26.10.2021. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 27.10.2021. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 25.10.2021.godine  


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Komponentni pogled na dječije poteškoće u učenju razlomaka u osnovnoj školi“ kandidatkinje Aide Jamaković, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 08.10.2021. godine do 22.10.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-376-1/21 od 23.10.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 27.10.2021. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

 

Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 18.10.2021.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Obrazovni efekti interaktivne nastave matematike u osnovnim školama“ kandidata Dženane Vulete, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 15.09.2021. godine do 29.09.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-365-1/21 od 15.10.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 20.10.2021. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

 

II

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Domaća zadaća u nastavi matematike kao izvor stresa i frustracija učenika u osnovnoj školi“ kandidata Biljane Avdić, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 15.09.2021. godine do 29.09.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-366-1/21 od 15.10.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 20.10.2021. godine sa početkom u 14:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

 

III

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Poremećaji ponašanja kod djece u osnovnoj školi“ kandidatkinje Amre Karić, studentice magistarskih studija na studijskom programu Razredna nastava, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 15.09.2021. godine do 29.09.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-367-1/21 od 15.10.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 20.10.2021. godine sa početkom u 15:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

 

Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 11.10.2021. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Pencilinski antibiotici“ kandidatkinje Alise Tursunović, studentice integrisanog studijskog programa Medicina, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 11.10.2021.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Problemska nastava i motivacija u nastavi  matematike u osnovnoj školi“ kandidatkinje Lejle Kovač, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 07.09.2021. godine do 21.09.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-357-1/21 od 08.10.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 13.10.2021. godine sa početkom u 15:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.