Obavještenje za javnost Ekonomskog fakulteta za dan 11.10.2022. godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Budžet grada Tuzle za fiskalnu 2021. godinu kandidatkinje Aleksandre Ivković, studenta magistarskih studija na studijskom programu Ekonomija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 16.09.2022. godine do 30.09.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Ekonomskog fakulteta rješenjem broj: 04/02-64-1/22 od 10.10.2022. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 12.10.2022. godine sa početkom u 11:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 03.10.2022.godine


Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Upotreba anksiolitika prije i za vrijeme COVID – 19 pandemije“ kandidatkinje Ane Gmajnić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Medicina, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 16.09.2022. godine do 30.09.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Medicinskog fakulteta rješenjem broj: 04/05-65-1/22 od 03.10.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 05.10.2022. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 03.10.2022.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Relacije između morfoloških karakteristika i situacijskih motoričkih sposobnosti rukometaša“ kandidata Pere Medaka, studenta II ciklusa studija na studijskom programu Sportski trener, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 16.09.2022. godine do 30.09.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-396-1/22 od 01.10.2022. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 04.10.2022. godine sa početkom u 13:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 23.09.2022.godine


Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Proizvodnja tableta suhom i mokrom granulacijom“ kandidata Bone Mihalja, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 30.06.2022. godine do 14.07.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-372-1/22 od 23.09.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 28.09.2022. godine sa početkom u 11:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 16.09.2022. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom „Relacije između morfoloških karakteristika i situacijskih motoričkih sposobnosti rukometaša“ kandidata Pere Medaka, studenta II ciklusa studija na studijskom programu Sportski trener, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.