Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 24.04.2023.godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Neželjeni efekti antibiotika u liječenju respiratornih bolesti“ kandidatkinje Anele Arnautović, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 28.03.2023. godine do 11.04.2023. godine, bio na uvidu javnosti, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-182-1/23 od 24.04.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 27.04.2023. godine sa početkom u 13:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.