Prof. dr Slobodan Marinković


Anatomija – ispit održan 07.04.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 040/22-FA/V 8
2. 012/22-FT 6
3. 029/17-RA 5
4. 043/22-S/V 8
5. 004/22-S/V 7
6. 012/22-RA/V 7
7. 038/22-S/V 8
8. 005/22-FT 5
9. 045/22-S/V 6
10. 044/22-S/V 6

 

 

Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 11.04.2023. godine


Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom nazivom Nutritivno-funkcionalni status u kardijalno dekompenziranih pacijenata kandidata dr. Dragana Novosela, studenta doktorskih studija na studijskom programu Biomedicina i zdravstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 16.03.2023. godine do 30.03.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Rektor Univerziteta rješenjem broj: 01-302-1/23 od 08.04.2023. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 12.04.2023. godine sa početkom u 14:00 sati u velikom amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 11.04.2023. godine


Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom nazivom Pouzdanost prokalcitonina, C- reaktivnog proteina i leukocita u dijagnostici akutnog apendicitisa kod djece“ kandidata Sanimira Suljendića, studenta doktorskih studija na studijskom programu Biomedicina i zdravstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 24.03.2023. godine do 07.04.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Rektor Univerziteta rješenjem broj: 01-303-1/23 od 08.04.2023. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 13.04.2023. godine sa početkom u 14:00 sati u velikom amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Doc. dr Enes Osmanović


Fiziologija – ispi održan 05.04.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 005/22-MF 7