Prof. dr Jugoslav Stahov


Fizika sa biofizikom – ispit održan 14.04.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 009/22-MF 6
2. 003/22-MF 6
3. 015/22-MF 6
4. 016/22-FA 7
5. 008/22-FT 6
6. 044/22-S/V 6
7. 008/22-RA/V 6
8. 012/22-FT 6
9. 005/22-FT 6

Napomena : Upis ocjena u srijedu, 19.4.2023. u 10.00 sati.

Mr. Vahid Puškarević, lektor


Njemački jezik I  – ispit održan 11.04.2023. godine.

Redni broj 

Broj indeksa 

Broj bodova 

Ocjena 

1. 

022/21-RA/V 

96 

10/A 

2. 

045/22-S/V 

95 

10/A 

3. 

008/22-FT 

70 

7/D 

4. 

010/22-RR/V 

69 

7/D 

5. 

023/21-RA/V 

61 

6/E 

6. 

002/22-AR/V 

60 

6/E 

7. 

003/22-RNO/V 

55 

6/E 

8. 

012/22-FT 

55 

6/E 

9. 

033/22-S/V 

54 

6/E 

10. 

015/22 

54  

6/E 

11.

012/22-BS

19

5/F

Njemački jezik II  – ispit održan 11.04.2023. godine.

Redni broj  

Broj indeksa 

Broj bodova 

Ocjena 

1. 

022/21-RA/V 

89 

9/B 

2. 

045/22-S/V 

87 

9/B 

3. 

017/21-SI/V 

68,5 

7/D 

4.  

011/21-BS 

60,5 

6/E 

5. 

032/19-GRO 

54,5 

6/E 

6. 

002/21-ST 

54 

6/E

7.

023/21-RA/V 

37 

5/F

Napomena: Upis ocjena i uvid u radove je u četvrtak, 27.04.2023. godine od 16:15 do 17:15 sati.

Prof. dr Albina Fazlović


Upravnog prava – ispit održan 12.04.2023. godine.

Redni broj

Broj indeksa

Brojčana ocjena

Slovna ocjena

Opisna ocjena

1.

003/20-FO

7

D

Uopšteno dobar

2.

007/20-OP/v

6

E

Zadovoljava

3.

004/20-OP

5

F

Ne zadovoljava

4.

004/22-OP/v

5

F

Ne zadovoljava

5.

005/20-FO

5

F

Ne zadovoljava