Doc. dr Suad Keranović – rezultati I kolokvija


Farmakologija sa toksikologijom

Redni broj

Broj indeksa

Broj bodova

1.        

006/21-FT

18

2.        

015/20-ST

18

3.        

018/22-ST

16

4.        

027/22-S/V

13

5.        

029/21-FT/V

12

6.        

009/22-FA

11

7.        

014/22-S/V

11

8.        

025/RA/V

11

9.        

041/V/S

11

10.    

019/22-S/V

10

11.    

013/22-S

10

12.    

009/21-ST

9

13.    

004/21-SI

9

14.    

020/22-S/V

8

15.    

035/22-S/V

8

16.    

003/21-SI

7

17.    

008/21-FA

7

18.    

033/22-S/V

7

19.    

017/22-SV

6

20.    

002/21

6

21.    

004/22-S/V

5

22.    

007/21 FA/V

5

23.    

039/22-FA/V

5

24.    

023/022RA/V

5

25.    

001/20-RA/V

4

26.    

011/18-FA

4

27.    

049/22-S/V

4

28.    

013/22-S/V

4

29.    

022/22 RA/V

3

30.    

017/21-SI/V

3

31.    

026/21-S/V

3

32.    

044/22F/V

3

33.    

021/22 RA/V

2

34.    

015/22 S/V

1

Stipendije Republike Indonezije


Poštovani,
 
u prilogu dostavljamo akt Ministarstva civilnih poslova BiH, broj: 09-14-2-1363-BA/23 od 10.03.2023. godine, putem koje nam dostavljaju informaciju o stipendijama Republike Indonezije u oblasti kulture i umjetnosti za 2023. godinu.
 
 

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 21.03.2023.godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Indikacije za oralnohirurške intervencije“ kandidata Ajle Semić, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 07.03.2023. godine do 21.03.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-112-1/23 od 21.03.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 22.03.2023. godine sa početkom u 10:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

 

II

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Estetska stomatologija i oblikovanje osmijeha“ kandidata Selme Fočić, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 07.03.2023. godine do 21.03.2023. godine, bio na uvidu javnosti, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-113-1/23 od 21.03.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 22.03.2023. godine sa početkom u 10:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

ProCredit Bank BiH


Poštovani studenti, ProCredit Bank zajedno sa Proni omladinskom organizacijom poziva studente na Kafu i druženje u BiT centru u Tuzli, 20.3.2023. godine u 12h.

ProCredit Bank nudi sjajne poslovne prilike, edukacije, prakse mladim ljudima i banka je koja potencira njihov lični i profesionalni razvoj. Osim toga, kontinuirano rade na unapređenju #Onboarding programa koji ne želite propustiti, jer možda baš vi možete postati dio njihovog tima.

Link za registraciju je dostupan na https://lnkd.in/dy9CGK-i.

ProCredit Bank