Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 21.03.2023.godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Indikacije za oralnohirurške intervencije“ kandidata Ajle Semić, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 07.03.2023. godine do 21.03.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-112-1/23 od 21.03.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 22.03.2023. godine sa početkom u 10:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

 

II

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Estetska stomatologija i oblikovanje osmijeha“ kandidata Selme Fočić, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 07.03.2023. godine do 21.03.2023. godine, bio na uvidu javnosti, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-113-1/23 od 21.03.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 22.03.2023. godine sa početkom u 10:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.