Prof. dr Jasminka Sadadinović


Organska hemija – ispit je održan 23.09.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 014/19-SI/V 55 6
2. 013/20-SI 57 6

Upis ocjena u petak 30.09.2022. godine u 10.00 sati.