Prof. dr Jasminka H. Halilović


Biologija sa humanom genetikom – ispit održan 26.09.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 024/21-S/V 6
2. 016/21-S/V 6

Mikrobiologija sa parazitologijom – ispit održan 26.09.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 014/20-MF 6
2. 016/21-FA 6