Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 08.09.2022.godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom Kontrola vertikalnosti visokih objekata“ kandidata Jasmina Suljića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Geodezija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Uspostava homogenog polja stalnih geodetskih točaka“ kandidata Damira Leke, studenta magistarskih studija na studijskom programu Geodezija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

III

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Evidencija komunalnih elektroenergetskih vodova“ kandidata Jure Begića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Geodezija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI SU OSTVARILI USLOV ZA UPIS U VIŠU GODINU STUDIJA


Studenti koji su ostvarili uslov za upis u višu godinu studija mogu izvršiti upis naredne godine studija u periodu od 19.09.2022.godine do 30.09.2022.godine. Upis se vrši tako što se predaje index u studentsku službu zajedno sa popunjenim upisnim materijalom i uplatnicom o uplaćenoj školarini, pri čemu se zaključuje ugovor o studiranju. Napominjemo da neposredno poslije izvršenog upisa studenti mogu podnositi zahtjeve za dobijanje odgovarajućih potvrda o studentskom statusu u novoj akademskoj godini. 

Želimo vam sretan početak nove akademske godine kao i mnogo uspjeha.

Studentska služba Evropskog univerziteta “Kallos”  Tuzla

Prof.dr Nenad Avramović


Međunarodno javno pravo – ispit rađen 07.09.2022.godine.

Redni br. Br. indeksa  Ocjena
1. 011/19-OP 6
2. 007/21-OP/V 6
3. 004/21-OP/V 6
4. 015/19-OP/V 6
5. 002/19-ŽK/V 5
6. 007/19-BP/V 6
7. 002/18-P 5
8. 001/19-OP 6

Međunarodno privatno pravo – ispit rađen 07.09.2022.godine.

Redni br. Br. indeksa Ocjena
1. 001/21-OP/V 6

Poslovno pravo – ispit rađen 07.09.2022.godine.

Redni br. Br. indeksa Ocjena
1. 023/17-OSE 6

Pravo osiguranja – ispit rađen 07.09.2022.godine.

Redni br. Br. indeksa Ocjena
1. 001/18-OP/V 5
2. 007/19-OP 5

Saobraćajno pravo – ispit rađen 07.09.2022.godine.

Redni br. Br. indeksa Ocjena
1. 035/18-DS 5