Doc. dr Enes Osmanović


Fiziologija – ispit rađen 02.09.2022. godine.

Redni br.

Br. indeksa

Bodovi

Ocjena

1.

013/20-MF

68

7

2.

005/20-MF

31

5